Syllabuzz.pl Konrad Gurdak

Syllabuzz.pl Konrad Gurdak

Działamy szybko, kreatywnie i skutecznie. I co najważniejsze. Pracujemy do skutku. Przecież mamy przed sobą odpowiedzialne ZADANIE: STWORZENIA NAZWY, elementu który wraz z modelem biznesowym i strategią rynkową stają się POCZĄTKIEM, tym pierwszym kamieniem milowym w rozwoju firmy i jej marki.